Fillojnë punimet për rehabilitimin e Qafës së Pazarit në Gjirokastër

Share this page:

Ndërhyrja po kryhet në kuadër të programit “Për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turizmin” qe #FondiShqiptarIZhvillimit zbaton që prej vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Turizmit, bashkitë Berat, Përmet, Gjirokastër dhe Sarandë, si dhe aktorë të tjerë interesi.

Sipërfaqja që do të trajtohet është 5,290 m2 dhe ndërhyrja do të prekë të gjitha rrjetet infrastrukturore nëntokësore.

Po ashtu për 8 sheshe projekti parashikon mobilim urban me stola druri, panele informuese, cezma publike, vende per bicikleta, etj., si dhe gjelbërim me
lule dhe bimë dekorative.